Онлайн ЛЕТО58

Август 

1-4 классы

Наименование курса

Ссылка на активность

Ответственный

«Прокачай интеллект (физика)»

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ed75803a873ba8c46e1a415

Елисеева К.Т.

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ed8bc06271aefcfaa321ecb

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5edb37d0553347791c7d04de

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ed8b1f1271aefcfaa321eb2

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f19d9e201a24659f4ed17ae

«Школа творчества»

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f11d2f7c26d004f291ed51d

 

Инюшкина Ю.В.

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f11e24dc26d004f291ed543

 

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f12cdc8c26d004f291ed556

 

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f12d36ac26d004f291ed560

 

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f1d47f0b1bf626af94481a7

 

«О спорт, ты - мир!»

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5efd84f0b896781f160212d2

Коновалова П.А.

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5efd8d4db896781f160212fa

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f20035690a82a855488182c

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f20051790a82a8554881835

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f20085090a82a8554881857

5-7 классы

Наименование курса

Ссылка на активность

Ответственный

«Прокачай интеллект (физика)»

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ee33ffc44b2b3beed24651e

Елисеева К.Т.

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ee5f2cd95edfd1e931aee4d

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f1174024ddbbe3d9997dfaa

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f1743eb1b2a47767ed35adc

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f1980c9d356371a9da86048

«Школа творчества»

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f1d5289b1bf626af94481b1

Инюшкина Ю.В.

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f1d8dddb1bf626af94481c9

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f1dc6bc5304131d54756d1c

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f1eaa5b8705e58815011f4e

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f1eb1da8705e58815011f64

«О спорт, ты - мир!»

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f20093290a82a855488185c

Коновалова П.А.

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f200bf490a82a8554881868

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f200d9f90a82a8554881871

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f20126590a82a855488187a

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f20149190a82a8554881883

8-10 классы

Наименование курса Ссылка на активность Ответственный
«Прокачай интеллект (физика)» https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f1c0feead39b3f73643d82d Елисеева К.Т.
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f19fd2101a24659f4ed17c2
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f1d7037e22bf543ff9a9909
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f1d7c18e22bf543ff9a990e
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f1d8f57e22bf543ff9a9944
«Школа творчества» https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ebfe14f71ffef518136ede9 Инюшкина Ю.В.
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f232e048a3479731046616e
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f2332e98a34797310466183
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f2337bc8a34797310466192
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f233e4c8a347973104661a9
«О спорт, ты - мир!» https://coreapp.ai/app/player/lesson/5efd9207b896781f1602130a Коновалова П.А.
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5efd97bab896781f16021332
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5efd9a87b896781f16021357
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5efd9d20b896781f1602137c
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f1ffb0990a82a8554881818


Июль
1-4 классы

Наименование курса Ссылка на активность Ответственный
«Прокачай интеллект (математика)»
 
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5efdaf0f7e6abe80dbb7dd6d Дехтяренко Е.Б.
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5efda3977e6abe80dbb7dd57
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5efdbd057e6abe80dbb7dd99
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5efdb5947e6abe80dbb7dd83
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5efdc1597e6abe80dbb7dda6
«Профессии будущего» https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ef70d874dfa44b69e81c56e Красохина О.Е.
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ef7138e4dfa44b69e81c59b
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ef7186b4dfa44b69e81c5c2
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ef72b364dfa44b69e81c5f9
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ef73c295615a21a06647661
«Я за ЗОЖ!» https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f0196a10f01089c5bc4d0dd Самочкина М.А.
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f01a3c90f01089c5bc4d0f7
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f01a87f0f01089c5bc4d108
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f01af810f01089c5bc4d116
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f01b1be0f01089c5bc4d124

5-7 классы

Наименование курса Ссылка на активность Ответственный
«Прокачай интеллект (математика)»
 
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5eb911d9b190bb70791d7b85 Дехтяренко Е.Б.
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5efdcc787e6abe80dbb7ddb6
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5efdce277e6abe80dbb7ddc3
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5efdd0057e6abe80dbb7ddd0
https://quizizz.com/join?gc=377330  
«Профессии будущего» 5-6 класс https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ef70d874dfa44b69e81c56e
7 класс https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ef9022b4445ec6d12e412af
Красохина О.Е.
5-6 класс https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ef7138e4dfa44b69e81c59b
7 класс https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ef901f04445ec6d12e412a2
5-6 класс https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ef7186b4dfa44b69e81c5c2
7 класс https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ef9023a4445ec6d12e412bd
5-6 класс https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ef72b364dfa44b69e81c5f9
7 класс https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ef9024f4445ec6d12e412cb
5-6 класс https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ef73c295615a21a06647661
7 класс https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ef902644445ec6d12e412d6
«Я за ЗОЖ!» https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f01b8650f01089c5bc4d136 Самочкина М.А.
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f01bccc0f01089c5bc4d144
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f01c1daba92b047da5bbb64
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f01cbbaba92b047da5bbb93
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f01d221ba92b047da5bbba1

8-10 класс

Наименование курса Ссылка на активность Ответственный
«Прокачай интеллект (математика)»
 
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5eff1eb33fbe36a6a3d11cca Дехтяренко Е.Б.
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5eff210c3fbe36a6a3d11cd7
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5eff27823fbe36a6a3d11ceb
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5eff2a093fbe36a6a3d11d0d
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5eff2ded3fbe36a6a3d11d29
«Профессии будущего» https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ef9022b4445ec6d12e412af Красохина О.Е.
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ef901f04445ec6d12e412a2
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ef9023a4445ec6d12e412bd
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ef9024f4445ec6d12e412cb
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ef902644445ec6d12e412d6
«Я за ЗОЖ!» https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f01d711ba92b047da5bbbb3 Самочкина М.А.
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f01df2a391e1451c110852b
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f01e458391e1451c1108545
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f01e8b4391e1451c110855f
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f01ed615ca16fffc42789ac

Июнь

1-4 классы

Наименование курса

Ссылка на активность

Ответственный

«Прокачай интеллект (информатика)»

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ecd37bfad43f71ff265758e

Просина Т.О.

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ecd385dad43f71ff2657594

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ecd397aad43f71ff265759a

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ecd7755e972e4f6d51190b7

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ecd7d4be972e4f6d51190c4

«Школа творчества»

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ed0aaad767b9afd45f93d02

Кочелаев А.А.

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ed0e4c9767b9afd45f93d13

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ed0f4ca767b9afd45f93d3a

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ed0ff23767b9afd45f93d52

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ed10a6d767b9afd45f93d6a

«Мое безопасное лето»

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ece5adf783bc07756557707

Ламакина Е.А.

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ecf93466ee66880114d5e99

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ecf96c76ee66880114d5eb7

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ecf98116ee66880114d5eca

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ecfa89f6ee66880114d5ee3

5-7 классы

Наименование курса

Ссылка на активность

Ответственный

«Прокачай интеллект (информатика)»

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5eceee33c919acd7bc975d75

Просина Т.О.

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ecef67ac919acd7bc975d9d

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ecef975c919acd7bc975db0

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ecefb86c919acd7bc975dc6

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ed01a683c404e49310f87e1

«Школа творчества»

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ecf83b224cd98af82bae1f0

Кочелаев А.А.

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ecfa58df22a1977415d4198

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ecfbdd6f22a1977415d41b2

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ecfcbc7f22a1977415d41bd

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ecfd091f22a1977415d41cb

«Мое безопасное лето»

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ed149d235b8192e946a1747

Ламакина Е.А.

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ed1520c35b8192e946a175e

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ed153b335b8192e946a176f

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ed1556835b8192e946a1787

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ed1586935b8192e946a17a8

8-10 классы

Наименование курса

Ссылка на активность

Ответственный

«Прокачай интеллект (информатика)»

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ed0cb94c1fd884cd6f68aa4

Просина Т.О.

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ed0d8d9c1fd884cd6f68abf

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ed0e91154edb720abb541cc

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ed0f10354edb720abb541e2

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ed0f39254edb720abb541fd

«Школа творчества»

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ecf83b224cd98af82bae1f0

Кочелаев А.А.

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ecfa58df22a1977415d4198

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ecfbdd6f22a1977415d41b2

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ecfcbc7f22a1977415d41bd

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ecfd091f22a1977415d41cb

«Мое безопасное лето»

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ed21e0b664acd58fda7c5da

Ламакина Е.А.

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ed226df664acd58fda7c5fa

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ed22bad664acd58fda7c614

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ed22ee5664acd58fda7c62d

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ed23650664acd58fda7c649